top of page

Các dòng sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ phổ biến

Dưới đây là ưu và nhược điểm của những dòng Bảo hiểm nhân thọ phổ biến. Bạn lưu lại để cân nhắc khi "shopping" Bảo hiểm nhé.

​Loại hình BHNT

Ưu

Nhược

​Thuần rủi ro

​Phí thấp, quyền lợi bảo vệ cao (lên đến x300 lần), đơn giản

Hợp đồng có hiệu lực trong 1 khoảng thời gian, mức phí tăng lên khi gia hạn hợp đồng

Bảo vệ trọn đời

​Thời gian bảo vệ trọn đời (thường đến năm 99 tuổi)

Bao gồm tính chất tiết kiệm

​Chi phí cao hơn nhiều sơ với sản phẩm thuần rủi ro, lãi suất thấp, chi phí hoa hồng, marketing cao trong những năm đầu hợp đồng

​Quỹ liên kết chung

​Thời gian bảo vệ trọn đời

Bao gồm tính chất đầu tư, tiết kiệm có trả lãi, Phí cho bảo vệ rủi ro và đầu tư là tách biệt, linh hoạt tăng hoặc giảm phí bảo hiểm

Khó khăn trong việc so sánh đánh giá với sản phẩm khác do tính chất phức tạp của sản phẩm. Nhiều khoản phí gắn với Hợp đồng.

Quỹ liên kết đơn vị

Bao gồm tính chất đầu tư, người mua quyết định tiền đưa vào Cty bảo hiểm được đầu tư như thế nào.

Rủi ro cao

Harie&Partners cung cấp dịch vụ Tư vấn Bảo hiểm độc lập và miễn phí cho khách hàng.


Khác với các Đại lý chỉ đại diện cho 1 Công ty, chúng tôi đưa ra những khuyến nghị dựa trên bức tranh tài chính tổng thể, và lựa chọn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất trong số các sản phẩm khác nhau từ những Công ty khác nhau trên thị trường.


Liên hệ đặt lịch hẹn với chuyên gia của chúng tôi qua: https://www.harie-partners.com


Nguồn: Harie&Partners


9 views0 comments

Commentaires


bottom of page