top of page

Lợi ích khi Công ty tham gia Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện


Tại Việt Nam, thế hệ anh chị 6x, 7x chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Đây là lớp thế hệ đầu tiên lớn lên sau chiến tranh, và đã đóng góp công sức đáng kể cho sự phát triển của Việt Nam như ngày hôm nay. Tuy nhiên, đây là thế hệ có phần thiệt thòi do họ không được trang bị nhiều công cụ tiết kiệm cho hưu trí.
Bài viết này giới thiệu về Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động.

So sánh với các quốc gia khác trên thế giới, tổng tài sản quỹ hưu trí của 22 quốc gia lớn nhất là 65,6 ngàn tỷ USD, trong khi ở Việt Nam hiện chỉ có 1600 tài khoản hưu trí cá cá nhân được mở tại VSD với giá trị tài sản rất hạn chế. (Nguồn: VCBF)

Có thể nói đây là thị trường sơ khai cho các sản phẩm tài chính phục vụ mục đích hưu trí, và xu hướng phát triển là không thể tránh khỏi.


Lợi ích của người lao động:

 • Sản phẩm đầu tư an toàn, hiệu quả, tài sản được đa dạng hoá danh mục;

 • Có thêm thu nhập, đảm bảo tài chính trong giai đoạn nghỉ hưu;

 • Lợi tức đầu tư hấp dẫn, sức mạnh của lãi kép;

 • Linh hoạt rút tiền (toàn bộ trước hoặc sau khi nghỉ hưu);

 • Có thể tiếp tục đóng góp kể cả khi thay đổi công việc;

 • Nhận quyền lợi về thuế thu nhập cá nhân (đến 1 triệu VND/tháng).

Lợi ích của doanh nghiệp:

 • Công cụ xây dựng chính sách nhân sự, tạo phúc lợi hấp dẫn để thu hút người lao động;

 • Linh hoạt trong thiết kết thời hạn;

 • Trao quyền lợi cho người lao động;

 • Tạo ra sự ổn định và tăng lòng trung thành cho người lao động.

 • Hưởng quyền lợi về thuế (đến 3 triệu VND/người lao động/tháng).

Trong một nền kinh tế năng động như Việt Nam, công ty nên xem xét việc tham gia Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho người lao động. Điều này không chỉ giúp người lao động có một tương lai tài chính ổn định, mà còn mang lại lợi ích pháp lý và kinh tế cho công ty do chính phủ đang có chính sách khấu trừ thuế để khuyến khích phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện ở Việt Nam. Đồng thời, người lao động cũng sẽ cảm thấy trân trọng và biết ơn sự quan tâm của công ty.


Harie&Partners là một trong những đơn vị tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế chương trình Hưu trí tự nguyện cho nhân viên Công ty.

Liên hệ đặt lịch hẹn: https://www.harie-partners.com

Điện thoại: 08686-11-753


11 views0 comments
bottom of page